Bel ons0515 - 58 00 81

Bookmaster

Leermiddelfondssoftware

Bookmaster Leermiddelfondssoftware is een pakket dat is ontstaan uit vragen vanuit de praktijk. Omdat met dit programma het volledige beheer van het leermiddelenfonds wordt geautomatiseerd vraagt het minder menskracht, is de foutkans aanzienlijk kleiner en werkt het kostenbesparend. Dat geldt zowel voor scholen die het leermiddelenfonds zelf beheren (intern leermiddelfonds) als voor scholen die het (deels) uitbesteden (gefaciliteerd leermiddelfonds). Bookmaster geeft voortdurend een helder inzicht in de gegevens en prognoses.


De faciliteiten van Bookmaster

Bookmaster biedt onder meer de volgende faciliteiten:

  • Koppeling met de eigen leerlingenadministratie (importmogelijkheid SOM-Today en Magister standaard in het pakket, andere programma’s te definiëren). Na een mutatie geeft Bookmaster indien nodig advies over te nemen actie.
  • De voorraad is gekoppeld aan de prognose zodat in een handomdraai inkooporders worden aangemaakt. Bookmaster genereert inkooporders voor verschillende leveranciers en houdt daarbij rekening met de bestaande voorraad en de afleverlocatie.
  • Beveiliging op gebruiks- en toegangsniveau geregeld.
  • De module voorraadbeheer checkt beschikbare leermiddelen en verwerkt mutaties bij in- en verkoop automatisch.
  • Gegevens van leermiddelen zijn op exemplaarniveau en op leerlingenniveau inzichtelijk (aanschafdatum, status, schadeniveau, prijs). Schade kan aan de hand van standaard schadeniveaus direct worden gemuteerd en gefactureerd.
  • In het BoekVolgSysteem zijn van de voorraadexemplaren alle gegevens beschikbaar, maar ook wat een leerling in zijn bezit heeft. Het systeem maakt gebruik van barcodes waardoor uitgifte en inname vlot verlopen. De voorraad wordt meteen in Bookmaster bijgewerkt.  
  • Met behulp van inkoop o.b.v. prognosecijfers kan al in een vroeg stadium geanticipeerd worden op de nieuwe verhuurperiode. Met de prognose kan naast de actuele administratie de toekomstige situatie worden ingericht en kunnen leermiddellijsten, pro-forma inkooporders en later definitieve orders worden samengesteld. 
  • Bookmaster biedt diverse rapportagemogelijkheden, zowel standaard als zelf te stellen.
  • Met Bookmaster kunnen facturen (standaard of eigen layout) worden samengesteld, ingezien en betalingen worden geregistreerd. Het programma biedt ook de optie om facturen op te stellen voor andere inningen zoals een schoolreis of ouderbijdrage. 

OsingadeJong biedt een basiscursus aan en onze Helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.