Bel ons0515 - 58 00 81

Privacy Statement

Privacy Statement OsingadeJong educatieve diensten

OsingadeJong educatieve diensten is een handelsnaam van OsingadeJong B.V., Oliemolen 2, 8754 GH, Makkum, Postbus 51, 8700 AB te Bolsward. Kamer van Koophandel Noord-Nederland 60116331, BTWnr. NL853771844B01.

OsingadeJong is een educatie dienstverlener die scholen in het voortgezet onderwijs in staat stelt hun eigen boekenfonds te beheren. OsingadeJong respecteert uw privacy en zal de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is het ondersteunen van OsingadeJong bij het verlenen van toegang aan betrokkenen tot online lesmateriaal en educatieve content door direct of indirect te voorzien in één inlogsysteem. Betrokkenen in dit kader zijn de leerlingen van de scholen die klant zijn bij OsingadeJong.

Van betrokkene worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens verwerkt:
-          Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
-          Een administratie of leerlingennummer;
-          Gegevens betreffende de educatieve instelling;
-          Gegevens met het oog op het onderhoud van contacten met betrokkenen, waaronder het vakkenpakket en lesmethode en nummer van klas of groep;
-          Soort afgenomen product of dienst;
-          Gegevens met betrekking tot de duur en de aard van het gebruik van internet;

Ten behoeve van de verwerking van personeelsgegevens conformeren eventueel deelnemende en/of samenwerkende partijen van OsingadeJong zich aan het door OsingadeJong opgesteld Privacy Statement.

Beveiliging

Uitsluitend OsingadeJong, de onder het gezag van OsingadeJong werkzame personen en eventuele bewerkers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor en het goed functioneren van de verwerking, rechtstreeks toegang tot de persoonsgegevens.

De personen, zoals bedoeld hiervoor, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

OsingadeJong gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact Privacy Statement OsingadeJong

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Statement van OsingadeJong, dan kunt u deze richten aan post@odj-edu.nl.

OsingadeJong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.